SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Cara Mendidik Anak


Ikhwan (Yogyakarta)
1 year ago on Keluarga

Bagaimana cara mendidik anak yang baik dalam sudut pandang Islam? Terima Kasih
Redaksi salamdakwah.com
1 year ago

Ulama' yang duduk di Komite tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi pernah ditanya:Bagaimana cara yang tepat bagi orang tua untuk mendidik anak?

Mereka menjawab: Cara yang tepat dalam mendidik anak adalah cara moderat, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. Di satu sisi, anak tidak boleh diperlakukan kejam dan kasar. Namun, di sisi lain, anak tidak boleh dibiarkan begitu saja dan tidak dipedulikan. Orang tua harus merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing anak-anak mereka untuk berakhlak dan beretika yang baik serta melarang mereka dari akhlak yang buruk.

Wabillahittaufiq, wa Shallallahu `ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa Shahbihi wa Sallam.


Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa
Abdullah bin Ghadyan (anggota) Abdurrazzaq Afifi (wakil ketua)
Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (ketua)
Fatawa Al Lajnah Ad Daimah 25/ 291
Pertanyaan Kedua dari Fatwa Nomor14755

PERTANYAAN TERKAIT

© 2019 - Www.SalamDakwah.Com