SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

JATUH TALAK/TIDAK


Akhwat (Makassar)
4 years ago on Keluarga

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Suami sms saya dengan kata kata "Jika kamu melawan lagi maka kuceraikan" . Suami tidak berniat menjatuhkan talak hanya mengancam akan menceraikan. Apakah telah jatuh talak/ tidak saat istri melawan ?
Redaksi salamdakwah.com
4 years ago

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

Perkataan suami"maka kuceraikan" apabila maksudnya adalah akan kuceraikan maka tidak jatuh talak karena itu cuma cita-cita yang perlu pembuktian dengan kata yang tegas. Apabila maksud dengan perkataan itu adalah maka status engkau telah tertalak maka di sini juga tidak jatuh talak bila suami tujuannya adalah ingin mendorong anda supaya taat  namun dia wajib membayar  kaffarah sumpah. Ada pertanyaan yang ditujukan kepada Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi, bunyinya," seorang laki-laki yang mengaitkan talaknya, dia berkata kepada istrinya:jika engkau belum mengeluarkan telefon dari rumah di ujung jam 12 maka engkau tertalak. Kemudian si istri mengeluarkan telefon dari balkon yakni jendela di luar rumah -tidak dibawa atap rumah namun itu masih menempel dengan rumah- apakah dengan begitu talak telah jatuh dan haram baginya duduk bersama si istri?"

Mereka menjawab: "apabila suami itu bermaksud menjatuhkan talak ke istri bila dia tidak mengeluarkan telefon kemudian ternyata istrinya tidak mengeluarkan telefon maka jatuhlah talak satu dan dia berhak untuk rujuk selama wanita itu masih dalam iddah, bila ini bukan talak yang ketiga. Apabila suami itu bermaksud mendorong istrinya dan mewajibkannya untuk mengeluarkan telefon serta tidak bermaksud mentalak, kemudian ternyata si wanita tidak mengeluarkan telefon maka kala itu itu dihukumi sebagai sumpah dan ditebus dengan kaffarah sumpah dan talak tidak jatuh . kaffarahnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi mereka pakaian atau membebaskan budak wanita mukminah apabila dia tidak mampu maka dia berpuasa tiga hari."

Fatawa al-Lajnah ad-Daimah 20/37  Pertanyaan pertama dari fatwa no.13002

 

PERTANYAAN TERKAIT

© 2021 - Www.SalamDakwah.Com