SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

mempunyai supir lain agama ( Katolik)


Akhwat
8 years ago

Saya mempunyai supir beragama katolik, kiranya bolehkah seorang muslimah pergi diantar oleh supir yg bukan beragama islam ?tetapi beragama katolik. tks
Redaksi SalamDakwah
8 years ago

ini adalah termasuk khalwat, dan khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram terlarang secara syar'i.
Syaikh Utsaimin berkata (terjemahnya):
Tidak boleh seorang pria menyendiri dengan seorang wanita kecuali jika pria itu mahram wanita tersebut, karena Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:
"لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"أخرجه البخاري رقم 5233 و مسلم رقم 1341
Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali jika disertai mahramnya.
Adapun jika bersama pria itu ada 2 wanita atau lebih maka tidak apa bersama dengan wanita yang bukan mahram tadi, karena tidak terjadi khalwat ketika itu, ini disyaratkan jika pria itu bisa dipercaya dan kebersamaan ini bukan saat safar. (http://islamqa.info/ar/ref/10374)

Dalam masalah ini, hukumnya tidak ada perbedaan antara supir Muslim dengan non Muslim (tidak boleh khalwat), bahkan non Muslim lebih dikhawatirkan akan berbuat hal-hal yang menyelisihi syariat Islam dibanding supir Muslim.

Wallahu a’lam
© 2020 - Www.SalamDakwah.Com