SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Hukum Kesenian


Ikhwan
9 years ago

Bismillah. Bentuk kesenian apa saja yang dibolehkan dalam Islam? Bagaimana tentang kesenian yang marak di daerah Yogya seperti Jathilan/Kuda Lumping?

Jazakumullahu khoir.
Redaksi SalamDakwah
9 years ago

Seni adalah: kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. (http://kamusbahasaindonesia.org/seni/mirip)

Dan asalnya gerakan manusia, termasuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi (kesenian) adalah boleh sampai ada dalil yang melarang (lih. Al-Mustashfa oleh imam Al-Ghazali hal.159).

Di dalam seni yang dikenal orang pada zaman sekarang ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, tapi kalau dibandingkan, maka apa yang diperbolehkan lebih banyak dari yang tidak.
Diantara yang diperbolehkan: Sastra, arsitektur, dan beladiri dll selama tidak ada unsur di dalamnya yang bertentangan dengan syariat. Diantara yang tidak diperbolehkan adalah seni musik

Masalah kedua:
sepengetahuan saya, kuda lumping tidak lepas dari unsur meminta tolong kepada jin dan Musik. Dari cerita yang saya dengar jin diminta masuk ke penari supaya mendapatkan kekebalan dan untuk meminta bantuan ini dukun menggunakan cara yang tidak benar. Jadi kesimpulannya itu tidak boleh.
Kalaupun seandainya tidak memakai jin tetap saja ada unsur yang tidak dibolehkan dalam seni itu yaitu musik, jadi tetap saja tidak diperbolehkan.

Wallahu ta’ala a’lam
© 2021 - Www.SalamDakwah.Com