SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Kaidah 2: Kaidah Ushul Fiqih Dari Kitab Syarah Mandzumah Ushul Fiqih Syaikh Utsaimin Rahimahullah


Ummu Adam Zakariya
Ummu Adam Zakariya
4 years ago

Kaidah Kedua:

 

Syariat islam adalah syariat yang mudah. 

 

Allah berfirman: 

يريد الله بكم اليسر

Allah menginginkan kemudahan untuk kamu.

(QS. 2: 185)

Allah juga berfirman:

وما جعل عليكم في الدين من حرج

Dan tidaklah Allah menjadikan dalam agama ini sesuatu yang menyusahkanmu.

(Al Hajj: 78)

 

Bila kita perhatikan, perintah-perintah Allah adalah mudah dan tidak sulit dilakukan.

sholat misalnya, Allah hanya mewajibkan 5 waktu saja, di waktu-waktu yang mudah.

Zakat pun tidak diwajibkan pada semua harta, tetapi hanya harta tertentu saja yang ditunjukkan oleh dalil dan qiyas. Itupun dengan nishob yang tidak memberatkan.

Dan bila suatu amal itu berat, maka Allah memberinya pahala yang amat besar.

 

Namun, sebab utama beratnya ibadah di hati adalah akibat dosa dan maksiat. Sehingga seorang hamba menganggap berat syariat yang mudah ini, karena ia lebih tunduk kepada hawa nafsu dan syahwatnya dari pada tunduk kepada penciptanya.

 

__________________________

Ustadz Badru Salam, Lc

Al-Fawaid, Khamis 31 Maret 2016

Silakan Login untuk menulis komentar.

FORUM TERKAIT

© 2020 - Www.SalamDakwah.Com