SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Menjadi Salafi Sejati - Ustadz Abu Qotadah


JengNiken
JengNiken
8 years ago

Bagai manakah kita menjadi salafi yg sejati, tidak dikatan seseorang sebagai salafi yg sejat sehingga ia mengikuti salafus saleh dalam tiga hal .


1.mengikuti salafus saleh dalam aqidah.
2.mengikuti salafus saleh dalam manhaj(dalam cara mereka beragama)
3.mengikuti mereka dalam akhlak.

Maka dengan demikian setiap org yang menisbatkan diri kepada salafus saleh ia harusmengikuti mereka dalam tiga hal tersebut.

Al Imam Sahal bin 'Abdillah pernah ditanya kapankah seseorang dikatakan Ahlu sunnah?
Ia berkata : Apabila ia mengetahui sepuluh perkara:


1. Tidak meninggalkan jama'ah
2. Tidak mencaci para shahabat.
3. Tidak keluar dari umat ini dengan membawa senjata.
4. Tidak mendustakan taqdir.
5. Tidak ragu dalam beriman.
6. Tidak berdebat dalam agama.
7. Tidak meninggalkan sholat kepada org yg mati dari ahlul qiblah yg mati dalam keadaan berdosa.
8. Tidak mengingkari mengusap dua khuf.
9. Menegakan sholat berjama,ah baik dibelakang Imam yg adil atau fajir.
10. Mengikuti jajak aqidah salufus saleh.

Dalam manhaj mereka menjadikan Al-Quraan dan sunnah sebagai landasan mereka, dan menjadikan pemahan salaf sebagai dasar dalam memahami dua sumber diatas.

Adapun dalam akhlak, Syeikhul Islam ibnu Taimiyyah berkata : Ahli sunnah mereka adalah orang yg paling tahu dan luas ilmunya dan yg paling rohmah (paling kasih sayang dengan sesama manusia).

Silakan Login untuk menulis komentar.

FORUM TERKAIT

© 2020 - Www.SalamDakwah.Com