SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Binasa Disebabkan Dunia


Abdullah Al-Fath
Abdullah Al-Fath
8 years ago

Binasa Disebabkan Dunia

Tatkala Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, Hasan al-Bashri menasehatinya melalui sebuah surat. Bunyi surat itu ialah,
“Amma ba’du, sesungguhnya dunia ialah negeri yang mencemaskan. Adam diturunkan kepadanya tak lain sebagai hukuman atasnya. Ketahuilah, sesungguhnya keadaan dunia tak seberapa, barangsiapa memuliakannya, hinalah dia. Setiap saat selalu ada yang binasa disebabkan dunia. Maka jadilah engkau, wahai amirul mukminin, laksana orang yang mengobati lukanya; ia bersabar akan rasa sakit (ketika mengobati), karena khawatir musibahnya akan berkepanjangan. Wassalaam.”. (Hilyatul Auliya’, 1/272)

- - - - - - - 〜✽〜 - - - - - - -copas

Silakan Login untuk menulis komentar.

FORUM TERKAIT

© 2020 - Www.SalamDakwah.Com