SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Syubhat Seputar Jilbab 8 : Sepertinya Allah belum memberiku hidayah untuk segera berjilbab


JengNiken
JengNiken
9 years ago

“Sepertinya Allah belum memberiku hidayah untuk segera berjilbab.”

Saudariku… Hidayah Allah tidak akan datang begitu saja, tanpa engkau melakukan
apa-apa. Engkau harus menjalankan sunnatullah, yakni dengan mencari sebab-sebab
datangnya hidayah tersebut.

Ketahuilah bahwa hidayah itu terbagi menjadi dua, yaitu hidayatul bayan dan
hidayatut taufiq. Hidayatul bayan adalah bimbingan atau petunjuk kepada
kebenaran, dan di dalamnya terdapat campur tangan manusia. Adapun hidayatut
taufiq adalah sepenuhnya hak Allah. Dia merupakan peneguhan, penjagaan, dan
pertolongan yang diberikan Allah kepada hati seseorang agar tetap dalam
kebenaran. Dan hidayah ini akan datang setelah hidayatul bayan dilakukan.

Janganlah engkau jual kebahagiaanmu yang abadi dalam Surga kelak dengan dunia
yang fana ini. Buanglah jauh-jauh perasaan was-wasmu itu. Tempuhlah usaha itu
dengan berjilbab, sementara hatimu terus berdo’a kepada-Nya, “Allahummahdini wa
saddidni. Allahumma tsabit qolbi ‘ala dinik (Yaa Allah, berilah aku petunjuk dan
luruskanlah diriku. Yaa Allah, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu).”

Silakan Login untuk menulis komentar.

FORUM TERKAIT

© 2021 - Www.SalamDakwah.Com