SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

DALAM BIMBINGAN ISLAM


Abu Hamzah
Abu Hamzah
8 years ago

- DALAM BIMBINGAN ISLAM -
(Abu Faiz Muhammad Husein)

Dari Abu Tsa'labah al-Khusyani, dia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mengenai firman ALLAH Subhanahu wa ta'ala :

'Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.'
(Al-Maidah: 105)

Maka beliau Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Akan tetapi kalian harus tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, hingga tiba masa ketika kalian melihat kekikiran merajalela, hawa nafsu diikuti, kehidupan duniawi lebih diprioritaskan, dan setiap orang kagum pada pendapatnya sendiri.

Pada saat seperti itu, URUSILAH DIRIMU SENDIRI dan TINGGALKANLAH URUSAN ORANG LAIN. Karena kelak sepeninggal kalian akan ada HARI-HARI YANG BERSABAR, ketika itu seperti MENGGENGGAM BARA API, dan orang-orang yang beramal saat itu mendapat pahala seperti pahala lima puluh orang yang beramal diantara kalian."

[HR Abu Dawud, at Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan dia menshahihkannya]


"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada ALLAH dengan sebenar-benar taqwa kepada-NYA; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam."
(Ali Imran: 102)

---

Allaahummaj'al khaira ayyamina yaumu liqaaika ( Ya Allah jadikanlah hari terbaik kami, di hari pertemuan dengan Mu )

Silakan Login untuk menulis komentar.

FORUM TERKAIT

© 2020 - Www.SalamDakwah.Com