SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Kiat Menjaga Harta


Alfi Syahrin Kirana
Alfi Syahrin Kirana
8 years ago

##Kiat menjaga Harta dan Melipat gandakannya##

Allah telah menciptakan kita semua dan menjelaskan jalan kebaikan dan jalan keburukan serta menerangkan jalan syukur dan kufur, sebagaimana firman Allah:
Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.(Qs al-Insaan: 3).
Allah juga memberikan kepada kita kebebasan memilih jalan-jalan tersebut. Bila memilih yang baik maka dapat kebaikan dan bila memilih yang buruk maka mendapatkan keburukan. Juga bila memilih jalan syukur, Allah akan menambahkan nikmatNya dan bila memilih jalan kekufuran maka adzab Allah sangatlah pedih.
Hal ini dijelaskan dalam firman Allah:
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS ibrohim:7)
Demikian maha pemurahnya sehingga dengan syukur kita Allah menambahkan lagi anugerahnya. Diantara anugerah Allah kepada kita adalah memberikan sebab pemeliharaan dan penjagaan harta yang sangat dibutuhkan kita didunia ini. Sebab-sebab ini bila diamalkan salah satunya akan menghasilkan penjagaan harta atau pertumbuhannya sesuai dengan jenis amalannya. Diantara sebab tersebut adalah:

1. Dzikrullah
Berdasarkan firman Allah ta’ala :
Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu "maasyaallaah, laa quwwata illaa billaah (sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, (QS al-Kahfi : 39).
(Part 1).
COPAS dari Ustadzah Khalid Syamhudi Lc

JengNiken
JengNiken
8 years ago

Jazakillah khoiron ukhti .. Ditunggu sambungannya ...
Silakan Login untuk menulis komentar.

FORUM TERKAIT

© 2020 - Www.SalamDakwah.Com