SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Memakai Nama Suami


arwin
arwin
7 years ago

Memakai Nama Suami
Setelah menikah, terkadang seorang wanita mengganti
namanya belakangnya atau nama keluarganya dengan nama
suaminya.
Hal ini juga banyak dilakukan di negara-negara barat,
seperti istrinya Bill Clinton: Hillary Clinton yang nama
aslinya Hillary Diane Rodham; istrinya Barrack Obama:
Michelle Obama yang nama aslinya Michelle LaVaughn
Robinson, dan lain-lain.
Lalu bagaimanakah pendapat para ulama tentang masalah
ini?
Fatwa Lajnah Da?imah:
Fatawa al-Lajnah ad-Da?imah lil Buhutsil Ilmiyyah wal Ifta?
juz 20 halaman 379.
Pertanyaan :
Telah umum di sebagian negara, seorang wanita muslimah
setelah menikah menisbatkan namanya dengan nama
suaminya atau laqobnya. Misalnya: Zainab menikah dengan
Zaid, Apakah boleh baginya menuliskan namanya : Zainab
Zaid? Ataukah hal tersebut merupakan budaya barat yang
harus dijauhi dan berhati-hati dengannya?
Jawab :
Tidak boleh seseorang menisbatkan dirinya kepada selain
ayahnya.
Alloh subhanahu wa ta?ala berfirman:
?????????? ???????????? ???? ???????? ?????? ???????
?Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan
memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil
di sisi Allah.? [QS al-Ahzab: 5]
Sungguh telah datang ancaman yang keras bagi orang yang
menisbatkan kepada selain ayahnya. Maka dari itu tidak
boleh seorang wanita menisbatkan dirinya kepada suaminya
sebagaimana adat yang berlaku pada kaum kuffar dan yang
menyerupai mereka dari kaum muslimin.
Al Barkah
------------------------

Silakan Login untuk menulis komentar.

FORUM TERKAIT

© 2021 - Www.SalamDakwah.Com