SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Aqidah Merupakan Barometer Lurusnya Keislaman Seseorang


Defi Ummu Abdirrahman
Defi Ummu Abdirrahman
8 years ago

Oleh: Ustadz Abu Qotadah

Seseorang tidak dikatakan ahli sunnah sehingga ia berada diatas aqidah yang lurus, sejalan dengan aqidah salafusholeh  al imam sufyan ibnu ‘uyayinah berkata: sunnah ada sepuluh barang siapa yang mengikuti ahli sunnah dalam sepuluh poin tersebut maka ia dia adalah ahli sunnah, dan barang siapa yang menyelesihi salah satu diantara poin tersebut maka ia bukan ahli sunnah:

1. Beriman kepada takdir.

2. Mendahulukan abu bakar dan umar( dalam khilafan dan keimanan)

3. Mengatakan iman adalah perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang.

4. Menyatakan alquraan adalah kalamullah bukan makhluk.

5. Mengimani adanya azdab qubur,

6. Mengimani adanya mizan.

7. Mengimani adanya hisab.

8. Mengimani adanya haudh.

9. Mengimani adanya siroth.

10. Tidak mengkafirkan seorang mukmin dengan setiap dosa selama tidak menghalalkannya.

Silakan Login untuk menulis komentar.

FORUM TERKAIT

© 2020 - Www.SalamDakwah.Com