SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Ahli Sunnah


Ummu Khanza
Ummu Khanza
9 years ago

Oleh : Ustadz Abu Qotadah

AQIDAH merupakan barometer lurusnya keIslaman seseorang.

Seseorang tidak dikatakan ahli sunnah sehingga ia berada diatas aqidah yang lurus, sejalan dg aqidah salafusholeh.

Al Imam Sufyan Ibnu 'Uyayinah berkata: "Sunnah ada sepuluh barang siapa yang mengikuti ahli sunnah dalam sepuluh poin tersebut maka ia dia adalah ahli
sunnah, dan barang siapa yg menyelesihi salah satu diantara poin tersebut makaia bukan ahli sunnah"

1. Beriman kepada takdir.
2. Mendahulukan Abu Bakar dan Umar (dalam khilafan dan keimanan)
3. Mengatakan iman adalah perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang.
4. Menyatakan Al-Quraan adalah kalamullah bukan makhluk.
5. Beriman kepada azdab qubur
6. Beriman kepada mizan,
7. Beriman kepada hisab,
8. Beriman kepada haudh,
9. Beriman kepada syirat,
10. Tidak mengkafirkan seorang mukmin dengan setiap dosa selama tidak menghalalkannya.

Silakan Login untuk menulis komentar.

FORUM TERKAIT

© 2021 - Www.SalamDakwah.Com