SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

175 Jalan Menuju Surga


TB.An-nawawi
TB.An-nawawi
7 years ago


175 Jalan Menuju Surga



Saudara-saudariku seiman yang Allah muliakan, ini adalah lembaran-lembaran yang telah dikumpulkan berkenaan tentang hadhail a'mal, baik diambil dari kitab Allah (Al-qur'an) maupun dari hadist-hadist shahih yang sanadnya sampai kepada Nabi.

Yang mana risalah ini diberi judul (furash kasbi ats-tsawab), dan dalam edisi bahasa indonesia berjudul 175 jalan menuju surga Allah. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah: "Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai didalamnya. setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu" Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal didalamnya." (QS. al-Baqarah: 25)

"Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar." (QS. At-Taubah: 72)

Semoga dengan risalah ini dapat memberikan sebuah motivasi kepada kita semua untuk berlomba-lomba dan bersegera didalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan guna meniti jalan menuju surga-Nya.

Penulis : Nayef bin Mamduh bin Abdul Aziz Alu Su'u

HARGA Rp 38.000



PEMESANAN : 087877829433

PIN BB : 27C6986C

TOKO : Jl Raya Cendrawasih No 15 Sawah Lama

Ciputat Tangerang Selatan BINTARO

My Web : www.tokobuku-sunnah.com
Silakan Login untuk menulis komentar.
© 2020 - Www.SalamDakwah.Com