SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Adzan yang tidak lagi terdengar oleh kita


abumandala
abumandala
9 years ago

ﻦﻋ ﻰﺑﺀﺍ ﻥﺍ ﻩﺭﺬﺤﻣ ﻰﺒﻧ ﻪﻠﻟﺍ
ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳ ﻭ ﺬﻫ ﻪﻤﻠﻋ
ﻻﺍ ٠ﻥﺍﺫ ﺮﺒﻛ ﻪﻠﻟﺍ -ﺮﺒﻛ ﻪﻠﻟﺍ
ﻪﻠﻟﺍ ﺮﺒﻛ ﻪﻠﻟﺍ - ﺮﺒﻛ ﻥﺍ ﺪﻬﺷﺍ
ﻪﻟﺍ ﻪﻟﺍﻻ ﻪﻠﻟﺍ ﻥﺍ ﺪﻬﺷﺍ٠
ﻪﻟﺍ ﻪﻟﺍﻻ - ﻪﻠﻟﺍ ﻥﺍ ﺪﻬﺷﺍ
ﻮﺳﺭ ﺍﺪﻤﺤﻣ ﻝ ﻪﻠﻟﺍ ﻥﺍ ﺪﻬﺷﺍ٠
ﻮﺳﺭ ﺍﺪﻤﺤﻣ ﻝ -ﻪﻠﻟﺍ ﻮﻌﻳ ﻢﺛ ﺩ
ﻞﻘﻴﻓ ﻥﺍ ﺪﻬﺷﺍ ﻪﻟﺍ ﻪﻟﺍﻻ ﻪﻠﻟﺍ
ﺪﻬﺷﺍ٠ ﻥﺍ ﻪﻟﺍ ﻪﻟﺍﻻ - ﻪﻠﻟﺍ
ﺪﻬﺷﺍ ﻥﺍ ﻮﺳﺭ ﺍﺪﻤﺤﻣ ﻝ ﻪﻠﻟﺍ
ﺪﻬﺷﺍ٠ ﻥﺍ ﺍﺪﻤﺤﻣ ﻮﺳﺭ ﻝ -ﻪﻠﻟﺍ
ﻰﺣ ﻰﻠﻋ ٠ﻩﻼﺼﻟﺍ ﻰﺣ ﻰﻠﻋ - ﻩﻼﺼﻟﺍ
ﻰﺣ ﻰﻠﻋ ﻰﺣ٠ﺡﻼﻔﻟﺍ ﻰﻠﻋ ٠ﺡﻼﻔﻟﺍ
ﻪﻠﻟﺍ ﺮﺒﻛ ﻪﻠﻟﺍ -ﺮﺒﻛ ﻻ ﻻﺍ ﻪﻟﺍ
ﻪﻠﻟﺍ Dari Abi Mahdzurah,"
Sesungguhnya Nabi
shallallahu'alaihi wa sallam telah
mengajarkan kepadanya (cara)
adzan ini: Allahu akbar Allahu
akbar - Allahu akbar Allahu
akbar Asshaduanla ila haillallah -
Asshaduanla ila haillallah
Asshaduannamuhhamadaro
sulullah -
Asshaduannamuhhamadaro
sulullah Kemudian beliau
( Nabi )mengulangi dengan
mengucapkan (lagi)
Asshaduanla ila haillallah -
Asshaduanla ila haillallah
Asshaduannamuhhamadaro
sulullah -
Asshaduannamuhhamadaro
sulullah Hayya 'ala sholah -
Hayya 'ala sholah Hayya 'alal
falaah - Hayya 'alal falaah Allahu
akbar Allahu akbar Laailaha
illallah Hadits shahih riwayaat
Muslim(2/3), Nasa'i, Darimi,
Dawud, Ibnu Majah dan yang
lainnya dan hadits ini lah yang
digunakan oleh imam Malik
Imam Syafei ( dalam kitab Al Um
jilid 1 /104), imam Ahmad bin
hambal.
ma'roji : al Masaail Ust Abdul Hakim Amir Abdat

Silakan Login untuk menulis komentar.

FORUM TERKAIT

© 2022 - Www.SalamDakwah.Com