SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Biography Al-hafidz Ibnu Hajar Al-asqolani


Abu Hamzah
Abu Hamzah

(ref: subulus-salam syarah bulughul maram oleh imam Muhammad bin Ismail Al-amir ash-shan'ani, Darus-sunnah)
Abu Hamzah
Abu Hamzah
9 years ago

Biography Al-hafidz Ibnu Hajar Al-asqolani

Beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Ahmad bin Al-asqalani Al-Misri Asy-Syafii. Lahir di mesir 23 sya'ban th 773H. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih kanak-kanak. Setelah berusia lima tahun beliau dimasukkan sekolah khusus baca tulis dan menghafal Al-qur'an (Al-kuttab) dan khatam Al-qur'an pada usia 9 tahun.

Berangkat haji pd akhir tahun 784, dan menetap di mekkah th berikutnya. Lalu Afifuddin an-Naisaburi Dan Al-makki mengajarkannya shahih Al-Bukhari. Ia guru pertama yg mengajari hadits. Untuk pertama kalinya beliau shalat tarawih dg Al-qur'an Al-azhim di masidil haram pd tahun tersebut.

Pada th 786H Ia belajar shahih Al-Bukhari di mesir kepada syeikh Abdurrahim bin Razin. Dan pd th 802H Ia mengembara ke Damaskus lalu menemui sebahagian sahabat Al-Qasim bin Asakir Dan ulama-ulama besar lainnya. Belajar fiqh dg Sirajuddin Dan As-Siraj bin Al-Malqan di Al-Balqaini. Karya ilmiyahnya mencapai 150 buah, sebagian besar kitab-kitab induk(besar) , Dan diantaranya adalah Bulughul Al-Maram min Adillati Al-ahkam.

Silakan Login untuk menulis komentar.

FORUM TERKAIT

© 2022 - Www.SalamDakwah.Com