Logo

Salwa Radio:

Mobile APP:

Stay in touch with us:

Islamic Calendar Widgets by Alhabib

TANYA USTADZ

zakat mal,apakah boleh dalam bentuk barang?apakah harus diberitahukan kpd penerima?

Jum'at, 27 Juli 2012 , 11:17:31
Penanya : Akhwat
Daerah Asal : jakarta

Follow:

apakah saat menyerahkan zakat mall baik berupa uang atau barang harus diucapkan atau di katakan bahwa ini zakat mall ? apa boleh bila tidak diucapkan ?

Jawab :

Ada 2 point yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan pertanyaan yang sampai kepada kami

Point pertama: hukum asalnya zakat maal haruslah berupa uang
Berikut ini fatwa syaikh Utsaimin yang kami terjemahkan:
Pertanyaan:
Apakah boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk barang…..?
Jawaban:
Zakat dirham (maal.pent) harus berbentuk dirham (uang.pent) dan tidak boleh dirubah ke bentuk lain kecuali jika orang Faqir (penerima zakat.pent) mewakilkan anda: “jika sampai kepadamu jatahku (zakat yang diberikan kepadakau.pent) maka tolong belikan ini dan ini.” Maka boleh ketika itu tidak memberinya zakat dalam bentuk uang.
Atau jika seseorang ditugasi oleh Negara untuk memungut zakat yang diberikan kepada orang-orang miskin, kemudian dia takut uang yang akan diberikan kepada orang miskin akan dibelanjakan dalam hal-hal yang sia-sia maka boleh baginya untuk membeli barang yang mereka butuhkan (dari jatah uang zakat mereka.pent). Majmu’ Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin 18/475


Point kedua: tidak wajib memberi tahu penerima zakat tentang hakikat yang diberikan>
Berikutnya ini fatwa Komite Tetap untuk Fatwa di Arab Saudi yang kami terjemahkan:
Jika anda memberikan zakat kepada orang yang anda pikir dia berhak sambil meniatkan zakat, maka zakat anda ini sah. Dan kami berharap semoga Allah menerima zakat anda ini. Anda pun tidak wajib untuk memberi tahu penerima bahwa apa yang anda berikan itu adalah zakat.
Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah 9/462

Oleh : Redaksi salamdakwah.com
Sudah dibaca oleh 4138 orang

Sharing: