SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Mahalnya Istiqomah

Redaksi SalamDakwah - 6 years ago

Mahalnya Istiqomah

Penulis : Al Ustadz Fath El Bari, LC

Rasululloh صلى الله عليه و سلم mewasiatkan kepada Sufyan bin Abdillah ats-Tsaqofi -rodiyallohu 'anhu-: " Katakanlah: Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah " [HR. Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Abi 'Ashim dll] 

Para 'Ulama mengatakan: "Al-Istiqomah khoerun min alfi karomah ".

Maksudnya: Istiqomah lebih baik daripada ribuan karomah.

Tidak ada nikmat yang lebih besar, setelah Allah mengaruniai seseorang Islam dan iman, melebihi nikmat mengenal sunnah dan hidup di atas manhaj para salaful ummah.

Mengenal sunnah dan manhaj salafush-sholeh ada satu nikmat sangat agung, tak dapat dibeli dengan sepenuh bumi emas. Alangkah sangat rugi dan hina, orang yang telah Alloh arahkan hatinya untuk mengenal Sunnah Rasul dan

Manhaj salafush-sholeh, kemudian dia terjerat dalam perangkap setan dan belenggu syahwat dunia.Cahaya Sunnah telah

nampak dan menerangi jalannya, setelah lama gelap-gulita di jalan syahwat dan syubhat. Namun, dia memadamkan lentera tersebut dengan mulutnya. 

Memadamkan cahaya sunnah akan meredupkan semangat istiqomah, mengundang badai "FUTUR" yang sangat dahsyat.

Tidak akan ada yang selamat darinya kecuali orang yang telah dirahmati Alloh.

" Al-A'maalu bi khowaatimiha "

Amalan itu tergantung penutupnya .. [Al-Hadis]

Semoga Allah azza wa jalla, memberikan kita husnul khitaam

Dinukil Oleh : Ustadz Ferry Nasution

8 Desember 2013


Silakan login untuk menulis komentar.
© 2020 - Www.SalamDakwah.Com