SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Jangan Mudah Menghukumi Seseorang

Ustadz Kholid Syamhudi, Lc - 6 years ago

Jangan Mudah Menghukumi Seseorang

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, “Pada zaman Bani Israil dahulu, hidup dua orang laki-laki yang berbeda karakternya. Yang satu suka berbuat dosa dan yang lainnya rajin beribadah. Setiap kali orang yang ahli ibadah ini melihat temannya berbuat dosa, ia menyarankan untuk berhenti dari perbuatan dosanya.

Suatu kali orang yang ahli ibadah berkata lagi, ‘Berhentilah dari berbuat dosa.’ Dia menjawab, ‘Jangan pedulikan aku, terserah Allah akan memperlakukan aku bagaimana. Memangnya engkau diutus Allah untuk mengawasi apa yang aku lakukan.’ 

Laki-laki ahli ibadah itu menimpali, ‘Demi Allah, dosamu tidak akan diampuni olehNya atau kamu tidak mungkin dimasukkan ke dalam surga Allah.’

Kemudian Allah mencabut nyawa kedua orang itu dan mengumpulkan keduanya di hadapan Allah Rabbul’Alamin. Allah berfirman kepada lelaki ahli ibadah, ‘Apakah kamu lebih mengetahui daripada Aku? Ataukah kamu dapat merubah apa yang telah berada dalam kekuasaan tanganKu.’ Kemudian kepada ahli maksiat Allah berfirman, ‘Masuklah kamu ke dalam surga berkat rahmatKu.’ Sementara kepada ahli ibadah dikatakan, ‘Masukkan orang ini ke neraka’.”

(HSR Ahmad dan Abu Dawud nDishahihkan al-albani dalam sunan abi dawud nmr 4901)

 

PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK:

 

1. Anjuran untuk senantiasa ber amar ma’ruf dan nahi munkar.

2. Hendaknya seseorang segera berhenti dari kemungkaran dan berlepas diri darinya saat diingatkan dan dilarang, dan hendaknya tidak meneruskan dosa itu dengan keras kepala dan sombong.

3. Larangan berputus asa dari ampunan Allah Yang Maha Penyayang.

4. Beratnya sangsi mengucapkan sesuatu atas nama Allah, tanpa didasari ilmu.

5. Luasnya rahmat Allah, Rabb seluruh alam.

6. Seseorang yang memastikan orang lain masuk surga atau neraka, berarti ia telah mengakui memiliki sifat ketuhanan.

7. Celaan kepada seseorang yang mengklaim dirinya sendiri sebagai hakim kebenaran.


Silakan login untuk menulis komentar.

ARTIKEL TERKAIT

Amalan dan Hukum Sekitar Ramadhan Seri 2
Amalan dan Hukum Sekitar Ramadhan Seri 2
Ustadz Kholid Syamhudi, Lc - 8 years ago
Etika Menghadiri Majlis Ilmu
Etika Menghadiri Majlis Ilmu
Ustadz Kholid Syamhudi, Lc - 6 years ago
Gapailah Kemanfaatan!
Gapailah Kemanfaatan!
Ustadz Kholid Syamhudi, Lc - 6 years ago
Bahaya Ghibah
Bahaya Ghibah
Ustadz Kholid Syamhudi, Lc - 8 years ago
Amalan dan Hukum Sekitar Ramadhan Seri 1
Amalan dan Hukum Sekitar Ramadhan Seri 1
Ustadz Kholid Syamhudi, Lc - 8 years ago
Keberkahan Hidup
Keberkahan Hidup
Ustadz Kholid Syamhudi, Lc - 6 years ago
Sebab Kebaikan
Sebab Kebaikan
Ustadz Kholid Syamhudi, Lc - 6 years ago
Kajian Tematik - Kiat Menggapai Persaudaraan
Kajian Tematik - Kiat Menggapai Persaudaraan
Ustadz Kholid Syamhudi, Lc - 8 years ago
Bagaimana Qunut Witir Di Lakukan
Bagaimana Qunut Witir Di Lakukan
Ustadz Kholid Syamhudi, Lc - 4 years ago
Pengaruh Perbaikan Jiwa
Pengaruh Perbaikan Jiwa
Redaksi SalamDakwah - 6 years ago
© 2020 - Www.SalamDakwah.Com