SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Berhujjah Dengan Ikhtilaf Ulama

Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 1 week ago

Berhujjah Dengan Ikhtilaf Ulama

Oleh Ustadz Badru Salam, Lc حفظه الله

BERHUJJAH DENGAN IKHTILAF ULAMA


Sebagian orang ada yang beralasan dengan ikhtilaf ulama untuk memboleh suatu hukum.
Kesalahan seperti ini telah diperingatkan oleh para ulama.

Al Hafidz ibnu Abdil Barr berkata:

“Ikhtilaf itu bukan hujjah (alasan) menurut para fuqoha umat yang aku ketahui. Kecuali orang yang tidak memiliki ilmu dan pengetahuan.”
(Jami bayanil ilmi 2/299)

Al Khothobi rahimahullah berkata,

“Ikhtilaf ulama bukan hujjah. Menjelaskan sunnah itulah hujjah atas orang orang yang berselisih dari dahulu sampai sekarang.”
(A’laamul hadiits 3/2092)

Imam Asy Syathibi berkata,

“Perkara ini telah melebihi batasan sehingga perselisihan ulama dianggap alasan untuk membolehkan.”
(Al muwafaqot 4/141)

Syaikhul islam ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:

“Tidak boleh bagi seorang pun untuk berhujjah dengan pendapat ulama dalam masalah yang diperselisihkan. Hujjah itu adalah nash, ijma’ dan dalil yang di istimbath yang ditetapkan mukadimahnya dengan dalil dalil syariat bukan ditetapkan oleh pendapat ulama. Karena pendapat ulama dijadikan hujjah bila sesuai dengan al kitab dan sunnah bukan dijadikan alasan untuk menolak alquran dan sunnah.”
(Majmu fatawa 26/202-203)

Beralasan dengan ikhtilaf untuk membolehkan suatu perbuatan dapat membuka pintu untuk para pengikut hawa nafsu untuk melariskan penyimpangan mereka.

Ini dia seorang zindiq yang bernama ibnu Rowandi. Ia membolehkan samaa’ (beribadah dengan cara bernyanyi disertai dengan alat musik).

Abu Abdirrohman Assulami menyebutkan dari ibnu Rowandi ia berkata,

“Para fuqoha berselisih pendapat tentang hukum samaa’. Sebagian membolehkan dan sebagian mengharamkan. Dan aku berpendapat wajib.”
(Majmu fatawa 11/570)

Lihatlah bagaimana zindiq ini mengesankan dahulu kepada manusia bahwa itu masih diperselisihkan agar manusia mau menerimanya.
Sebagaimana halnya kaum liberal di zaman ini mereka mencari pendapat pendapat ulama yang lemah untuk dijadikan alasan menguatkan pendapat mereka yang batil.
Allahul Musta’an.

______________________________________
Khamis 22 Muharram 1442 / 10 September 2020

http://www.salamdakwah.com/artikel/4550-berhujjah-dengan-ikhtilaf-ulama


Silakan login untuk menulis komentar.

ARTIKEL TERKAIT

Aamiin...
Aamiin...
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 3 years ago
Kaidah Mengenal Bidah Seri 4
Kaidah Mengenal Bidah Seri 4
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 8 years ago
Agar Tidur menjadi Pahala
Agar Tidur menjadi Pahala
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 7 years ago
Senyummu Sedekahmu
Senyummu Sedekahmu
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 5 years ago
Sikap Munafiqin Terhadap Islam
Sikap Munafiqin Terhadap Islam
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 7 years ago
Shalawat Nariyah
Shalawat Nariyah
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 7 years ago
Urus Saja Dirimu Sendiri
Urus Saja Dirimu Sendiri
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 4 years ago
Dosa Kecil Menjadi Besar
Dosa Kecil Menjadi Besar
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 5 years ago
Hormati
Hormati
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 6 years ago
Renungan Gadget
Renungan Gadget
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 5 years ago
© 2020 - Www.SalamDakwah.Com