SALWA RADIO - Menebar Salam, Menyebar Dakwah
Stay in touch with us:

Apakah Halaman Masjid Termasuk Masjid Untuk Itikaf?

Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 5 years ago

Apakah Halaman Masjid Termasuk Masjid Untuk Itikaf?

♻ Dishare Oleh : Ustadz Badru Salam, Lc


Apakah Halaman Masjid Termasuk Masjid Sehingga Diperbolehkan I’tikaf Padanya?

 

Dalam kitab Fikih I’tikaf, yang ditulis oleh Syaikh Dr. Khalid bin Ali Al- Musyaiqih hafizhahullah, beliau menjelaskan perselisihan ulama dalam masalah ini, berikut intisari penjelasan beliau:


Istilah dan Definisi


Halaman masjid dalam istilah Fikih dinamakan dengan : Rahbatul Masjid. Ulama rahimahullah mendefinisikannya dengan definisi beraneka ragam.


Syaikh Dr. Khalid bin Ali Al- Musyaiqih hafizhahullah berkata,


الرحبة: بفتح الراء وسكون الحاء أو بفتحهما: الأرض الواسعة، ورحبة المكان: ساحته ومتسعه وجمعه: رحاب.

ورحبة المسجد: ساحته و صحنه


Rahbah adalah tanah yang luas. Rahbah suatu tempat adalah halaman yang luas dari tempat tersebut.


Adapun rahbah masjid adalah halaman masjid.


Tiga pendapat ulama rahimahumullah


Ulama rahimahumullah berselisih pendapat tentang apakah halaman masjid itu termasuk bagian dari masjid atau tidak.


Syaikh Dr. Khalid bin Ali Al- Musyaiqih hafizhahullah menyebutkan ada tiga pendapat dalam maslah ini, berikut ringkasannya:


Pendapat pertama


Jika halaman masjid tersebut bersambung dengan masjid dan berada di dalam pagar masjid, maka halaman masjid tersebut termasuk masjid.


Namun jika halaman tersebut tidak bersambung dengan masjid dan tidak berada di dalam pagar masjid, maka halaman tersebut bukan termasuk masjid.


Inilah pendapat para ulama bermazhab Syafi’i, salah satu pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh Qadhi Abu Ya’la salah seorang ulama bermazhab Hanbali.


Dalil pendapat ini adalah firman Allah,


{ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}


(Tetapi) janganlah kalian campuri istri-istri kalian, ketika kalian sedang beri’tikaf dalam masjid. (QS. Al-Baqarah:187).


Jika halaman tersebut dikelilingi pagar masjid dan bersambung dengan bangunan masjid sehingga dikategorikan menyatu dengan masjid, maka hakekatnya halaman tersebut termasuk masjid.


Pendapat kedua


Halaman masjid itu bukan termasuk masjid, sehingga i’tikaf di halaman tersebut tidaklah sah.


Inilah pendapat yang terkenal di antara para ulama bermazhab Maliki 

Ini juga merupakan pendapat yang paling tepat di antara para ulama bermazhab Hanbali


Mereka berdalil dengan perkataan Aisyah,


“كنّ المعتكفات إذا حضنّ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن“


“Para wanita yang sedang beri’tikaf, jika sedang haid, diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam agar keluar dari masjid dan memasang bilik-bilik i’tikaf mereka di halaman masjid sampai mereka suci dari haid”.


Bantahan: Dibawakan kepada kemungkinan bahwa halaman masjid tersebut tidak berada di dalam pagar masjid.


Pendapat ketiga


Beri’tikaf di halaman masjid itu sah jika bilik i’tikaf dipasang di halaman masjid.


Inilah pendapat Imam Malik.


Imam Malik rahimahullah mengatakan, “Seorang yang sedang beri’tikaf hanya boleh menginap di dalam masjid yang dia pergunakan untuk i’tikaf saja, kecuali jika bilik i’tikafnya berada di halaman masjid”.


Mungkin dalil Imam Malik adalah perkataan Aisyah radhiyallahu ‘anha di atas.


Pendapat yang terkuat


Pendapat yang terkuat adalah pendapat pertama, berdasarkan dalil yang telah disebutkan. 

Wallahu a’lam.


Kesimpulan

Halaman masjid yang terletak di dalam pagar masjid adalah bagian dari masjid, sehingga berlaku semua hukum-hukum masjid.

Konsekwensinya, halaman masjid yang terletak di dalam pagar masjid itu sah digunakan untuk tempat i’tikaf, sehingga orang yang sedang i’tikaf, jika keluar dari ruang utama masjid, kemudian berpindah ke halaman masjid yang terletak di dalam pagar masjid tersebut, maka tidak menyebabkan i’tikafnya batal.


***

(sumber: Muslim.or.id)


___

📱 Dishare Ustadz Badru Salam, Lc -hafizhahullah- tgl 20 Ramadhan 1436 / 7 Juli 2015


Silakan login untuk menulis komentar.

ARTIKEL TERKAIT

Obat Lemahnya Iman
Obat Lemahnya Iman
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 4 years ago
Seperti Hujan dan Tanah
Seperti Hujan dan Tanah
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 8 years ago
Enam Perkara Yang Harus Diwaspadai bagian 4
Enam Perkara Yang Harus Diwaspadai bagian 4
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 8 years ago
Kapan Takbiran?
Kapan Takbiran?
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 7 years ago
Inikah Zamannya?
Inikah Zamannya?
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 8 years ago
Pakaian Mewah
Pakaian Mewah
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 6 years ago
Memvonis dengan konsekuensi perkataan
Memvonis dengan konsekuensi perkataan
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 8 years ago
Tiga Perkara Akhir Zaman Seri 1
Tiga Perkara Akhir Zaman Seri 1
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 8 years ago
Keutamaan Malam Nishfu Syaban
Keutamaan Malam Nishfu Syaban
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 6 years ago
Hakekat Iman
Hakekat Iman
Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc - 3 years ago
© 2020 - Www.SalamDakwah.Com